Hjärtat är en muskel och
hjärnan är en massa och
tankar är diffusa och
känslor är inget konkret.
Sätt inte ord på det du inte ser
och tänk inte för mycket
på det som känns.
Stäng av så att du slipper
det som inte ska finnas och
det ingen vill ha.
Uttala inte något du
inte förstår och känn inte mer
än vad som är rätt.
För hjärtat
är faktiskt bara en muskel
och hjärnan är inget mer än
massa.
Du är inte mer än så.
Comments

Leave your thoughts here:

Name:
Remember me?

Email: (only for me to see)

Your website:

Response:

Trackback