Jag känner liklukten av förskingrade, undflyende tankar som inte stannar på papper och leker kurra gömma med min kreativitet. Det är en novemberkväll och det är fredag och igår var träden gröna men nu är de nästan bara. Var det inte igår det var varmt? Ljus av jul för långt borta. Vårens andetag sover.

Väck mig när andedräkten inte längre är vit, tack.
RSS 2.0